Napisz do nas

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Nasza szkoła od A do Z
im. Gustawa Morcinka ul. Błaszaka 4, 62 510 Konin, tel. (063) 242 47 67, fax (063) 249 11 80

Mapa witryny
Strona główna
Kadra
O szkole
Plan Lekcji
Wydarzenia
Osiągnięcia
Kryteria oceniania


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KONINIEW S T Ę P

I. OBOWIĄZUJĄCE OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

II. ZASADY DOKONYWANIA OCENY OPISOWEJ W KLASACH I - III

III. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA ODPOWIEDNICH PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA

IV. OCENA ZACHOWANIA DLA KLAS IV - VI

V. ZASADY WYRÓŻNIANIA UCZNIÓW KLAS IV - VI

VI. REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ORGANIZOWANIU EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH ( KLASY IV - VI )

VII. REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ORGANIZOWANIU EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

VIII. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH (SEMESTRALNYCH) OCEN KLASYFIKACYJNYCH

IX. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O EFEKTACH PRACY ICH DZIECI

X. SPRAWDZIAN POZIOMU OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONYCH W STANDARDACH OSIĄGNIĘĆ

XI. EWALUACJA REGULAMINU OCENIANIA I PROCEDURY DOKONYWANIA ZMIANCopyright © 2005, SP4 Konin